Ramowy plan dnia

7:00 – 8:15
Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, ćwiczenia poranne, rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy ruchowe.

 

8:30 – 9:15
Przygotowanie do śniadania, śniadanie, czynności higieniczno – porządkowe.

 

9:1511:00
Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne.

 

11:00 – 12:00
Zajęcia dodatkowe oferowane przez Przedszkole „Domino”

w ramach abonamentu:

 

język angielski 1x w tygodniu

warsztaty kulinarne 2x w miesiącu

zajęcia rytmiczne lub taniec 1x w tygodniu

gimnastyka ogólnorozwojowe 1x w tygodniu

 

12:00 – 12:45
Przygotowanie do obiadu, obiad, czynności higieniczno – porządkowe.

 

12:4514:45
Odpoczynek poobiedni: leżakowanie, bajkoterapia, słuchanie muzyki, zajęcia relaksacyjne, swobodna zabawa.

 

14:45 – 15:15

Przygotowanie do posiłku, podwieczorek.

 

15:15 – 17:00
Zabawy ruchowe, zabawy swobodne,
gry dydaktyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, prace porządkowe, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.