Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się raz w tygodniu. Dzieci poznają ten język dzięki specjalnie zaaranżowanym sytuacjom językowym. W czasie nauki dziecko przyswaja sobie wiele słówek i zwrotów niezbędnych w życiu codziennym a także w relacjach właściwych życiu rodzinnemu i towarzyskiemu. Dziecko uczy się prosić, dziękować, opisywać i nazywać przedmioty w najbliższym otoczeniu. Uczy sie także okazywać swój nastrój, wyrażać uczucia i emocje. Wszystkich tych umiejętności dzieci nabywają podczas gier i zabaw, które dostarczają dużo śmiechu, ruchu i radości.  Nauka polega przede wszystkim na zabawach plastycznych, ruchowych oraz muzycznych mających na celu umiejętności kojarzenia, zdolności manualne oraz spostrzegawczość.